PROMENY BYDLENI KOMPLEXNÍ SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ ,,BYDLETE V POHODLÍ A STAROSTI NECHEJTE NA NÁS“

VZORY FORMULÁŘŮ

     

 

  Název

SVJ

BD

1

  Plná moc jednorázová

 

 

2

  Plná moc obecná

 

3

  Zmocnění manželů

 

         X  

4

  Zmocnění spoluvlastníků

   

        X

5

  Oznámení o změně výše záloh na služby

 

  

6

  Oznámení o změně kontaktních údajů

 

 

7

  Oznámení o změně člena družstva/vlastníka

   

   

8

  Oznámení o změně počtu osob

     

   

9

   Oznámení o přenechání bytu do užívání

     

       X 

10

  Stavy vodného a stočného

  

   

11

  Oznámení o rekonstrukci bytové jednotky bez stavebního povolení

 

       X

12

  Oznámení o rekonstrukci bytové jednotky se stavebním povolením

  

       X

13

  Výzva k umožnění přístupu do bytu

   

       X 

14

  Hlášení škod a poruch

   

   

15

  Předávací protokol k bytu

    

   

16

  Žádost o povolení podnájmu

        X   

  

17

  Žádost o udělení souhlasu k rekonstrukci

        X 

    

18

  Udělení povolení k podnájmu

       X 

   

19

  Udělení souhlasu k rekonstrukci

        X