PROMENY BYDLENI KOMPLEXNÍ SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ ,,BYDLETE V POHODLÍ A STAROSTI NECHEJTE NA NÁS“

                                                                                                                                                                                  

DATUM             ČAS                  MÍSTO KONÁNÍ                                                             POZVÁNKA V PDF

31.3.2020        16:30               Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2                         ZDE

                                                                                                                                                                                       

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ

Semináře revitalizace bytových domů se zabývají komplexně problematikou oprav bytových domů

 • Proč by se měl bytový dům rekonstruovat (vyšší komfort bydlení, snížení energetické náročnosti, zafixování výdajů)
 • Co všechno by se mělo rekonstruovat - minimum oprav nezbytných ke snížení energetické náročnosti a obecně komfortnějšímu bydlení
 • Jak probíhá proces rekonstrukce - od rozhodnutí na shromáždění/členské schůzi, přes výběrová řízení, podání žádosti o dotaci, financování od bank až po kolaudaci a udržitelnost
 • S kým rekonstruovat - jak probíhají výběrová řízení v jednotlivých dotačních programech a na co rozhodně nezapomenout
 • Kde vzít finance na rekonstrukci - ukázka finančního plánu, na kterém si ověříte, zda si můžete rekonstrukci dovolit či ne
 • Dotační tituly - IROP, PANEL 2013+, Zelená úsporám, Bytové domy bez bariér 

 

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012 sb.

 • Založení, vznik a fungování společenství vlastníků podle NOZ
 • Porovnání NOZ a Zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb.
 • Práva a povinnosti společenství vlastníků a členů společenství vlastníků
 • Odpovědnost statutárních orgánů
 • Řešení pohledávek
 • GDPR
 • Související právní předpisy - nařízení vlády 366/2013 sb. a další
 • Výkladová stanoviska týkající se problematiky bytového spoluvlastnictví

 

BYTOVÁ DRUŽSTVA PODLE ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH A DRUŽSTVECH                 č. 90/2012 Sb.

 • Založení, vznik a fungování bytových družstev podle ZOK
 • Porovnání ZOK a Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
 • Práva a povinnosti bytového družstva a členů bytového družstva
 • Odpovědnost statutárních orgánů
 • Řešení pohledávek
 • GDPR