PROMENY BYDLENI KOMPLEXNÍ SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ ,,BYDLETE V POHODLÍ A STAROSTI NECHEJTE NA NÁS“

EKONOMICKÉ

 • účetní a daňové poradenství
 • vedení účetnictví
 • podávání daňových přiznání
 • roční vyúčtování záloh za služby
 • vkládání účetních závěrek do sbírky listin Rejstříku společenství
 • sestavování rozpočtů na další účetní období
 • zpracování výsledků hospodaření
 • monitoringy
 • sestavení předpisů nájemného a záloh za služby spojené s provozem domu
 • kontrola úhrad předepsaných plateb
 • vedení členské evidence (SVJ, BD)
 • zpracování přehledů pro bankovní instituce (úvěry)
 • zpracování dokladů o bezdlužnosti 

PRÁVNÍ

 • právní poradna,
 • zpracování nájemních smluv,
 • provádění změn v rejstříku firem u právnických osob (kolky a ostatní poplatky si hradí klient sám),
 • upomínání a řešení dlužníků,
 • právní zastupování ve sporech s nájemníky,
 • smluvní zajištění s dodavateli energií, úklidovými firmami apod.
 • příprava směrnic
  • Domovní řád
  • Požární a poplachová směrnice
  • Směrnice k ochraně osobních údajů + souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Směrnice na rozúčtování služeb
  • Směrnice na tvorbu příspěvku na správu domu a pozemku/nájemného
  • Směrnice na účetnictví
  • Směrnice na výběrová řízení
  • Směrnice na vymáhání pohledávek

PROVOZNĚ-TECHNICKÉ

 • plánování a zabezpečení provádění zákonných revizí
 • zajištění technických analýz a plánů oprav,
 • zajištění zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy
 • pasportizace bytů a domů,
 • zajištění havarijních služeb,
 • technické předávání a přejímání bytů,
 • zprostředkování oprav v bytech,

ORGANIZAČNÍ

 • řízení výročních členských schůzí bytových družstev, společenství vlastníků, občanských sdružení
 • organizace výběrových řízení na domech
 • pomoc s komplexní rekonstrukcí bytového domu
 • pomoc s vyřízením financování
 • pomoc se zajištěním dotace na rekonstrukce a modernizace
 • vedení internetových stránek pro bytové domy
 • pojištění bytového domu za zvýhodněné pojistné

DALŠÍ SLUŽBY

- za poplatek Vám také nabízíme

 • zpracování smluv o převodu členských práv a povinností,
 • zpracování smluv o převodu nemovitosti, o koupi nemovitosti.
 • zpracování stanov pro SVJ podle Nového občanského zákoníku č.89/2012Sb.
 • zpracování stanov pro BD podle zákona o obchodních korporacích a družstvech č.90/2012 Sb.
 • založení právnické osoby na domě (bytové družstvo, SVJ),
 • zpracování prohlášení vlastníků při převodech bytů do vlastnictví za zvýhodněnou cenu

 

KOMPLEXNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

150 Kč/bytová jednotka/měsíc