PROMENY BYDLENI KOMPLEXNÍ SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ ,,BYDLETE V POHODLÍ A STAROSTI NECHEJTE NA NÁS“

ZÁKONY

- Zákon č.311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

 

VÝKLADOVÁ STANOVISKA

- Výkladové stanovisko č.5 - k působnosti shromáždění společenství vlastníků jednotek

- Výkladové stanovisko č.7 - k problematice bytového spoluvlastnictví v NOZ

- Výkladové stanovisko č.10 - vzorové stanovy SVJ po účinnosti NOZ

- Výkladové stanovisko č.11 - k problematice bytového spoluvlastnictví v NOZ

- Výkladové stanovisko č.14 - k problematice náležitostí stanov SVJ v prohlášení v NOZ

- Výkladové stanovisko č.15 - k problematice běžné údržby a drobných oprav u nájmu bytu 

- Výkladové stanovisko č.19 - k problematice předkupního práva u bytových jednotek v NOZ

- Výkladové stanovisko č.21 - k výpovědní době při vypovězení nájmu 

- Výkladové stanovisko Pavla - k problematice bytového spoluvlastnictví v NOZ

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

- Nařízení vlády č. 366/2013 úprava náležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

- Nařízení vlády č. 208/2015 vymezení drobných oprav a běžné údržby